بازگشت به لیست مقالات » | ﺳﻪشنبه 19 اسفند 1399 در ساعت 59 : 11 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

جداره های سبز و طراحی معماری پایدار

به تمام سطوح قائم و افقی که توسط پوشش گیاهی سبز در بر گرفته شده اند جداره هاي سبز اطلاق می شود. طبق تعریفی که عنوان شد می توان جداره هاي سبز را با توجه به سطح مورد پوشش دسته بندي نمود، سطوح قائم پوشیده از انواع گیاهان که به عنوان دیوار یا نماي سبز محسوب می شوند و سطوح افقی و گاه شیبدار در بردارنده پوشش هاي سبز که به عنوان بام سبز به حساب می آیند.

این جداره هاي سبز می توانند در دو مقیاس دیده شوند:

مقیاس کلان، که شامل فضاهاي عمده و اصلی شهري نظیر بزرگراه ها، خیابان ها و میادین اصلی شهر می شود و مقیاس خرد که شامل واحدهاي همسایگی، کوچه ها، خانه هاي مسکونی و سایر ساختمان هاي خرد شهر می گردد.

در این مقاله نقش انواع جداره هاي سبز در مقیاس خرد، یعنی ساختمان هاي مسکونی بررسی میکنیم.

 

 

جداره سبز میتواند در داخل نیز قرار گیرد.طراحی سبز در طراحی معماری و طراحی نما  بسیار تاثیر گذار است.

بام سبز در ساختمان هاي مسکونی

گسترش فیزیکی شهرها منجر به از بین رفتن محیط هاي طبیعی پیرامونی و زمین هاي زراعی شده است. از سوي دیگر از آنجا که انسان آپارتمان نشین امروزي، سعی دارد روح و حس طبیعی را به بلوك هاي مسکونی زمخت و غم زده برگرداند، او سعی می کند تا طبیعت زنده و سرسبز را به نحوي با مظاهر تکنولوژي مدرن پیوند دهد و مناظر زیبا و بدیع خلق نماید. از سوي دیگر زمین براي ایجاد فضاي سبز در شهرها کمیاب و بسیار گران است. در این حالت می توان از سطوحی مانند بام خانه ها استفاده کرد. بام سبز از جمله فناوري هاي زیست محیطی است که تحت فرایندهاي طبیعی شکل می گیرد و در سال هاي اخیر در بسیاري از کشورهاي جهان مورد توجه قرار گرفته است.

انواع بام سبز بام هاي سبز در ساختمان ها با شکل ها و ساختارهاي متفاوت ساخته می شوند که چنان که در آورده شده است، بام سبز به طور کلی به سه نوع متمرکز، گسترده و مدولار طبقه بندي می شود.

 

مزایاي استفاده از بام هاي سبز

بهره گیري از بام هاي سبز فوایدي فراوانی دارد که از آن جمله مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • صرفه جویی در مصرف انرژيبام سبز به عنوان یک نوع سیستم و روش مناسب، کاهش تقاضاي انرژي را در پی دارد که با اضافه کردن عایق ایجاد سایه و محافظت بام ها از سرماي خاك و گیاهان لایه اي عایق به ساختمان تحت پوشش اضافه شده و نرخ انتقال حرارت بین داخل و خارج ساختمان را کند می سازد. ساختمانی که خوب عایق شده باشد در ماه هاي تابستان گرماي کمتري جذب کرده و هواي خنک شده کمتري از دست خواهد داد و بنابراین هزینه هاي تهویه مطبوع را کاهش خواهد داد. گیاهان همچنین با تامین اختلاف دما و به تبع آن افزایش نرخ انتقال حرارت جلوگیري می گردد. در زمستان، تبرید حاصل از باد نقشی تعیین کننده در پایین آوردن دماهاي داخلی ساختمان دارد. با استفاده از گیاهان محافظت ساختمان از سرماي حاصل از باد تقاضاي گرمایش می تواند تا 25٪ کاهش یابد.
   
 • تعدیل دماي شهربام سبز در مجتمع هاي مسکونی در واقع سهم زمینی که به عنوان زیر بنا از عرصه شهر کم شده است را به شهر باز می گرداند و بر خرد اقلیم تاثیر می گذارد. گیاهان به روش هاي متعددي بر خرد اقلیم بام تاثیر می گذارد که مهمترین آنها مشخصات حرارتی این بام هاست. بار حرارتی تابشی، محسوس و نهفته به طور وسیع در حدود پوشش گیاهی متغیر بوده بطوري که نفوذ پرتوهاي خورشیدي کوتاه کاهش می یابد، تابش موج بلند از سطح اتمسفر قطع می شود، سرعت باد در نزدیکی سطح کاهش یافته و تاثیر جابجایی افقی هوا بر اثر تغییر دما کاهش می یابد در نتیجه در صورت وجود گیاهان، انرژي خورشیدي کمتري به هوا منعکس شده و دماي هواي محیطی آن کاهش می یابد.
   
 • کاهش آلودگی هوابام هاي سبز ذرات گرد و غبار و مواد خطرناك را تصفیه می کنند. یک مترمربع چمن چیده نشده در روي پشت بام ساختمانی در شهر، قادر است در مدت یک سال، نیم کیلو آلودگی و کثافت هوا را بگیرد.
   
 • کاهش آلودگی صوتیبام هاي سبز قادرن آلودگی صوتی را از 46 دسی بل به 10 دسی بل را با حداقل ضخامت 20 سانتی متر خاك کاهش دهند.
   
 • زیبایی بام سبزدر زیبایی بخشیدن به شهرها سهم به سزایی دارد.
   
 • مهار سیلاباستفاده از بام سبز هزینه هاي مجراهاي فاضلاب را کاهش می دهد. حدود 30٪ آب از مجراهاي کم عمق، گیاهان را سیراب می کند و 30 درصد بقیه تصفیه شده و به آبراه هاي عمیق تر راه پیدا می کند و نزدیک 40 درصد بلافاصله از طریق تبخیر گیاهان به اتمسفر راه پیدا می کند و چیزي بر زمین باقی نمی ماند. در شهرها که شامل ساختمان ها و خیابان هاست، 75 تا 100 درصد پوشش ها غیرقابل نفوذ بوده و آب باران به صورت متفاوتی تخریب کننده است. فقط حدود 5 درصد به مجراهاي کم عمق و عمیق زمین می رسد و 15درصداز طریق گیاهان تبخیر می شود و 75 درصد بقیه بر روي زمین شناور می ماند و زایل می گردد.
   
 • مکانی براي تعاملات اجتماعیمکانی براي تعاملات اجتماعیشهر سنتی ایران، شهري بود که بر اساس باورها و اعتقادات مذهبی شکل گرفته بود. شهري داراي هسته مرکزي تعریف شده که سلسله مراتب در تمامی جنبه هاي عملکردي، کالبدي و اجتماعی آن وجود داشت. تقسیمات شهري به گونه اي بود که دیدار از دوستان و آشنایان میسر باشد. فضاهاي گفتگوي ایجاد شده در بام هاي سبز ایجاد کننده کثرت گرایی شهروندي است و کثرت گرایی یعنی، فضایی که اخلاق مدنی بتواند شکل بگیرد و روابط بین شهروندان به صورت مسئولانه مطرح شود.
   
 • در بام هاي سبز عمومی امکان تبادل فرهنگ و اطلاعات بین ساکنین ساختمان، تفریح براي افراد مثلا بازي بچه ها و ورزش کردن بزرگسالان، رفع خستگی انسان ها خصوصا افراد مسن ایجاد می گردد.

 

دیوار و طراحی نما سبز در مجموعه هاي مسکونی

دیوار سبز فناوري نوینی است که امروزه جایگاه خود را به آرامی در شهر هاي معاصر و مترقی جهان پیدا می کند . دیوار سبز به دیواري گفته می شود که به صورت سازه مستقل و یا بخشی از یک ساختمان با پوشش گیاهی پوشانده شده باشد. امروزه در ساخت وسازها به خصوص مجموعه هاي مسکونی توجه به زیبایی نما و همچنین بهره مندي از جداره هایی عمودي از جمله دیوار ها که علاوه بر عنصر زیبایی بتوانند از نظر زیست محیطی و روانی محیطی آرام و دلنشین براي ساکنین ایجاد نماید مورد استقبال قرار گرفته است. از این رو در ادامه به بررسی انواع این جداره هاي سبز و مزایاي بهره مندي از آنها اشاره شده است.