بازگشت به لیست مقالات » | دوشنبه 18 اسفند 1399 در ساعت 27 : 14 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

 

مهندسی ایران در آئینه تاریخ-1

1) 10 هزار سال پیش از میلاد کهن ترین آثار خانه سازی در ایران                                                            

2) هزاره پنجم پیش از میلاد روش خانه سازی با گل بی شکل (چینه) در ایران                                  

 3) هزاره پنجم پیش از میلاد کهن ترین جای سکونت بشری در سیلک (کاشان)                            

4) هزاره چهارم پیش از میلاد ساخت آجر مستطیلی و صاف قالبی در سیلک کاشان                    

5) هزاره سوم پیش از میلاد ساختمان های گنبدی در آرامگاه های اور ساخته میشود                 

6) سه هزار سال پیش از میلاد پدیدار شدن قوس کربل در اور                                                                   

7) هزاره سوم پیش از میلاد اختراع ساختمان های خرپایی در شوش                                                  

8) هزاره دوم پیش از میلاد پیدایش آثاری از قوس هلالی در شوش                                                   

 9) 1300 سال پیش از میلاد اثری از یک طاق آجری نیم دایره ای در شوش                                          

10) 1250 سال پیش از میلاد ساخت زیگورات چغار زنبیل در شوش