اخذ تاییدیه اتش نشانی

برای اخذ تائیدیه آتش نشانی باید به دفتر خدمات الکترونیک مراجعه نموده و بر اساس دستورالعمل های آتش نشانی و مشاوره با شرکت های مشاور آتش نشانی، ضوابط ایمنی آتش نشانی را به انجام برسانید. برخی از ساختمان ها که دارای ارتفاعی بیشتر از 23 متر باشند نیاز به تائیدیه آتش نشانی قبل از پایان کار دارند. همچنین برای ساختمان های تجاری و اداری و بسیاری دیگر از ساختمان ها باید تائیدیه آتش نشانی ساختمان را دریافت تا بتوانید پایان کار ساختمان را دریافت نمایید.

اخذ تائیدیه آتش نشانی شما را ملزم به رعایت قوانینی برای حفظ ایمنی، سیستم اعلام حریق و اطفاء حریق می نماید. اگر تمام این قواعد برای ساختمان رعایت شود می توانید اقدام به اخذ تائیدیه آتش نشانی نمایید. برای اخذ تائیدیه آتش نشانی تهران باید مدارکی را به شرکت مشاور ارائه نماید.

روند اخذ تائیدیه آتش نشانی

فرم تائید ایمنی آتش نشانی به شهرداری ارسال می شود و ضمن بازدید سازمان آتش نشانی از وضعیت ایمنی ساختمان فرم و چک لیستی بر اساس وضعیت ساختمان تنظیم می شود و در صورت مورد تایید بودن مهر و امضا می شود و به شهرداری ارسال می شود و در این صورت پایان کار صادر می شود.

برای اطلاع از روند اخذ روند تائیدیه آتش نشانی می توانید با با هلدینگ ساختمانی بنیادین سازه پویان تماس بگیرید و از مشاوران ما اطلاعات کافی را دریافت نمایید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر