اخذ سند

اخذ سند تک برگی چند سالی است که مورد توجه قرار گرفته است. گرفتن سند  به شکل تک برگی کار چندان پیچیده نمی باشد و فقط برای گرفتن سند آن نیاز به مدارکی می باشد. همچنین هزینه سند تک برگی نیز باید برای اخذ سند پرداخت شود. هم اکنون اسناد قدیمی مستلزم تبدیل شدن به سند تک برگی می باشد. هزینه گرفتن سند نیز بر اساس نوع ملک متغیر خواهد بود و برای اطلاع از آن می توانید با هلدینگ ساختمانی بنیادین سازه پویان تماس بگیرید.

دلایل نیاز به سند تک برگی

از معایب اسناد قدیمی می توان به ضعف امنیتی اسناد دفترچه ای اشاره نمود. همچنین اطلاعاتی که نیازی به آن ها نبود در این اسناد منگوله دار موجود بود. در اسناد قدیمی ادرس به دقت نوشته نمی شد و به همین جهت سوء استفاده های زیادی انجام می گرفت. برای اخذ سند باید به دفاتر ثبت مراجعه نمایید که در دو صورت به این کار نیاز خواهید داشت یا می خواهید سند منگوله دار قدیمی را به سند تک برگی تبدیل نمایید و یا می خواهید سند را تغییر نام بدهید.

سند تفکیکی چیست؟

اگر احتیاج به اخذ سند تفکیکی نیز داشته باشید تقاضای اخذ سند تفکیکی را باید به اداره ثبت ارسال کرده که در این درخواست باید ارزش ملکی که قرار است تفکیک شود به قیمت روز مشخص شده باشد و هزینه تفکیک سند باید توسط ذینفع پرداخت شود. میزان هزینه تفکیک سند بر اساس ارزش معامله متغیر است. در نتیجه کسی که می خواهد  تفکیک سند را انجام دهد باید برای دریافت نقشه تفکیکی به شهرداری منطقه خود مراجعه نماید شهرداری وظیفه دارد تا نقشه را به متقاضی ارائه نماید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر