برگه استحکام بنا

در برخی از موارد شهرداری برای صدور پایان کار برای مالکین شرایطی را تعیین می نماید. در این موارد مالک برای دریافت برگه استحکام بنا باید به مهندسی مراجعه نماید تا برگه استحکام سازه را تایید نماید.

در چه مواردی به دریافت برگه استحکام بنا نیاز دارید

 در مواردی مانند زمانی که ساختمان قدیمی باشد و دارای پایان کار نباشد، برای تغییر کاربری ساختمان از مسکونی به تجاری و بالعکس و یا غیره، تخریب قسمتی از بنای ساختمان، منطبق نبودن وضعیت ساختمان با مصوب سازه و معماری و اضافه و یا کم کردن بخشی از بنای ساختمان و انصراف و یا فوت مهندس ناظر برای دریافت برگه استحکام بنا باید اقدام نمایید. برای دریافت برگه استحکام نظام مهندسی باید از شواهد و مدارکی استفاده کنید و در صورت نیاز باید آزمایش هایی بر روی بنا انجام شود و به مالک ساختمان نیز ابلاغ شود که برای تایید برگه استحکام بنا نیاز به چه کارهایی می باشد. یکی از بخش هایی که باید برای دریافت برگه استحکام سازه باید مورد توجه قرار بگیرد بررسی کردن چاه های ساختمان و بررسی پشت بام و هرگونه شکست بر روی دیوار می باشد. پله ها و نرده ها و پنجره ها و جان پناه ها و بسیاری دیگر از موارد از کارهایی می باشد که باید توسط مهندس برای دریافت برگه استحکام مورد بررسی قرار بگیرد.

قیمت برگه استحکام بنا بر اساس متراژ و دیگر المان ها تعیین می شود که برای اطلاع یافتن از قیمت برگه استحکام بنا  بر اساس نوع و متراژ ساختمان و محبل قرار گیری ساختمان می توانید با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 11 کاربر