برگه محاسب

برگه محاسب یا برگه تعهد سازه به عنوان یکی از انواع برگه سبز، برگه ای است که باید توسط مهندسین مربوطه تکمیل و به دفتر خدمات شهرداری ارائه شود .  خرید برگه سازه در قیمت های مختلفی انجام می شود که یکی از عوامل موثر بر روی قیمت برگه سازه متراژ ساختمان می باشد. در برگه مهندسی سازه عنوان می شود که مهندس معمار بر اساس قوانین نظام مهندسی نظارت بر ساختمان را انجام می دهد. مهندس ناظر در این برگه تعهد سازه همچنین متعهد می شود که برابر با ضوابط و مقررات شهرداری و مفاد نقشه های مصوب شده و با رعایت اصول فنی بر کار ساخت سازه نظارت می نماید. همچنین مهندس ناظر در برگه محاسب تعهد می نماید که مراحل مختلف انجام کار و عملیات ساختمانی را به دفتر خدمات الکترونیک شهرداری ارائه نماید و به دلیل تعهداتی که در برگه محاسب توسط مهندس سازه اعلام می شود به برگه سازه، برگه تعهد محاسب یا برگه تعهد سازه  نیز می گویند.

خرید برگه سازه

شما برای خرید برگه محاسب یا خرید برگه سازه باید از قیمت برگه محاسب آگاهی داشته باشید .   قیمت برگه محاسب   ثابت نبوده و در زمان ها و بر اساس مشخصات ساختمان مانند متراژ ساختمان متفاوت می باشد. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره قیمت برگه سازه و انواع تعرفه برگه سازه و خرید برگه سازه ارزان می توانید با هلدینگ ساختمانی بنیادین سازه پویان مشاورو مجری پروژه های ساختمانی و صنعتی در ایران تماس بگیرید و مشاوره لازم را در زمینه خرید برگه سازه و قیمت برگه دریافت نمایید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 60 کاربر