برگه نظارت

ساختمان هایی که برای ساخت آن ها از نظارت مهندسین ناظر استفاده نشده است نمی توانند پایان کار شهرداری را دریافت نماید. دریافت پایان کار مستلزم داشتن مهندس ناظر برای ساختمان و دارا بودن برگه نظارت ساختمان و نظارت شهرداری می باشد. بنابراین برای تهیه پایان کار شهرداری شما موظف به ارائه برگه تعهد نظارت، برگه سبز نظارت، برگه نظارت معماری یا برگه نظارت سازه ، برگه نظارت تاسیسات و دیگر برگه های نظارت مهندسی می باشید. در برگه تعهد نظارت، مهندس ناظر موارد مشخصی را متعهد می شود که باید کار نظارت بر ساختمان را بر اساس این قوانین انجام دهد. از آن جا که استانداردهای ساختمان موارد مشخصی را شامل می شود که در قوانین و مقررات و مصوبه های وزارت مسکن و شهرسازی آمده است مهندس ناظر متعهد می شود که بر اساس مصوبه های قانون شهرداری و مفاد نقشه مصوب شده کار نظارت به ساختمان را انجام دهد و چنانچه مجبور به ترک نظارت بر ساختمان شد گزارش دقیقی را از روند انجام کار تا کنون به سازمان نظام مهندسی ارائه نماید.

در برگه تعهد نظارت همچنین قید شده است که اگر مهندس ناظر در نظارت بر روند ساخته شدن ساختمان تعلل نماید و یا خلاف مندرجات پروانه صادره اقدام نماید صاحب پلاک مراتب را به شکل کتبی به شهرداری اعلام می نماید و تا قبل از این که مهندس ناظر جدید معرفی شود هیچ اقدامی برای ادامه ساخت ساختمان انجام نمی شود و از انجام هر گونه کار ساختمانی باید پرهیز نماید. صاحب پلاک در برگه تعهد نظارت همچنین تعهد می نماید  ، در صورتی  که خلاف مندرجاتی که در قانون و مقررات آمده عمل شود  در صورت بروز هر مشکلی حق اعتراض از جانب وی در برابر قوانین سلب می شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره برگه نظارت معماری و برگه نظارت مکانیک یا برگه نظارت تاسیسات و همچنین برای مطلع شدن از قیمت برگه نظارت می توانید با هلدینگ ساختمانی بنیادین سازه پویان تماس بگیرید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 12 کاربر