ساخت و اجرا

ساخت و اجرا را می توان برای پروژه های مختلفی از جمله ساخت و  اجرا برای سد و نیروگاه، تاسیسات آبرسانی، آبیاری و زهکشی و تاسیسات زیربنای شهری، ساخت و اجرا برای ساختمان و محیط زیست نام برد. ساخت و اجرا برای سدسازی و ساخت و اجرا برای انواع نیروگاه و انواع دیگر پروزه ها نیاز به تهیه آیین نامه ها و استانداردهای ملی دارد و باید مطالعات مربوط به خاک و شرایط زیست محیطی و کنترل پایداری و بسیاری دیگر از نکات دارد که توسط هلدینگ ساختمانی بنیادین سازه پویان انجام می شود.  این شرکت با استفاده از متخصصینی خبره و کادر مهندسین، نظارت بر ساخت و اجرا در محل کارگاه را نیز انجام می دهد و به این ترتیب نیازهای پروژه بررسی می شود و در حین ساخت و اجرا نواقص موجود بررسی و رفع می شود. از دیگر بخش های ساخت و اجرا به انجام مطالعات جایگزینی در هنگام انجام پروژه مربوط می شود.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر