سبک سازی سازه ساختمانی

سبک سازی سازه ساختمانی

به منظور سبک سازی سازه ساختمانی می توان از مصالحی استفاده نمود که دارای وزن کمی می باشند. هدف از سبک سازی سازه ساختمانی این است که وزن کل بنا را بتوان کاهش داد و به  این ترتیب در برابر حوادث طبیعی می توان ساختمان را در شرایط ایده آلی قرار داد.  می توان مصالح سبک را به دو دسته مصالح سبک سازه ای و غیر سازه ای تقسیم کرد.

مزایای سبک سازی سازه ساختمانی

سبک سازی سازه ساختمانی از مدرن ترین علوم عمرانی و معماری می باشد و روز به روز رو به پیشرفت می باشد. با استفاده از سبک سازی سازه ساختمانی می توان عمر ساختمان و مقاومت ساختمان را در برابر حوادث طبیعی  را افزایش داد. یکی دیگر از مزایای سبک سازی سازه ساختمانی این است که اگر هم تخریب شود آثار مخرب کمتری را ایجاد می کند و خطرات کم تری را برای ساکنین ساختمان ایجاد می نماید. در سبک سازی سازه ساختمانی می توان عامل نیروی وارد شده بر سازه را نیز کاهش داد.

در سبک سازی سازه ساختمانی ابتدا باید به عوامل سنگین کننده ساختمان توجه شود و تا حد امکان آن ها را رفع نمایید. در کل سبک سازی سازه ساختمانی را می توان به دو روش سبک سازی اجزای باربر و سبک کردن سازه تقسیم نمود.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر