طراحی برق و مکانیک

طراحی برق و مکانیک

طراحی برق و مکانیک ساختمان نیازمند طراحی نقشه برق و مکانیک ساختمان بر اساس معماری ساختمان می باشد. طراحی برق ساختمان شامل طراحی سیستم روشنایی، وسایل الکترونیک و تابلو برق و سایر وسایل برقی می باشد. طراحی برق ساختمان در واقع به طراحی مکانیک ساختمان مربوط می شود. چنان چه طراحی برق به شکل نادرستی انجام شود می تواند هزینه های زیادی را برای ساکنین ایجاد نماید و کل طراحی ساختمان را می تواند درگیر نماید. طراحی برق کارخانه ، طراحی برق سوله نیز از جمله ساختمان هایی می باشند که طراحی برق ساختمان باید به دقت زیادی برای آن ها انجام شود. از این رو قبل از شروع به هر کاری باید نقشه برق و مکانیک ساختمان و یا طراحی برق کارخانه و سوله به درستی انجام شده و پس از انجام بررسی های لازم پیاده سازی شود.

طراحی فاز یک و دو نقشه برق و مکانیک

نقشه برق و مکانیک در دو بخش نقشه برق و مکانیک فاز یک و نقشه برق و مکانیک فاز دو طراحی می شود. در نقشه برق و مکانیک فاز دو یک سری نکات بررسی می شود که در نقشه برق و مکانیک فاز یک بررسی نمی شود. از نقشه برق و مکانیک فاز یک برای اطلاع از قرار گیری فضاها و ارتباط آن ها استفاده می شود و از نقشه فاز برق و مکانیک فاز یک برای معرفی ساختمان به کارفرما استفاده می شود. ولی نقشه برق و مکانیک فاز دو برای بیان جزیات بیشتری مانند جنس دیوارها و مصالح و کف سازی و محل استقرار لامپ ها و دیگر جزئیات استفاده می شود. طراحی برق با وجود این دو نوع نقشه انجام می شود.

برای طراحی برق ساختمان باید از قوانین طراحی برق نظام مهندسی و طراحی مکانیک نظام مهندسی استفاده می شود و قیمت طراحی برق و مکانیک براساس نوع و متراژ ساختمان محاسبه می شود و همچنین میزان پیچیدگی طراحی برق و مکانیک بر قیمت طراحی برق و مکانیک موثر می باشد

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 11 کاربر