طراحی سازه های فضاکار

طراحی سازه های فضاکار

امروزه طراحی سازه های فضاکار با تولید انواع نرم افزارهای سه بعدی بسیار مورد توجه معماران قرار گرفته است و دارای طرفداران بسیار شده است. یکی از دلایل استفاده از سازه های فضا کار دارا بودن دهانه های بزرگ می باشد و همچنین این نوع طراحی سازه ساختمانی دارای وزن کمی می باشد و سرعت تولید و نصب آن بسیار پایین می باشد. سازه های فضا کار برای داشتن فضاهایی که بزرگ باشند ولی در آن ها از ستون ها خبری نباشد بسیار مناسب می باشد. سازه های فضا کار برای ساخت مساجد، پل و بسیاری دیگر از سازه های ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

سازه های فضا کار دارای انواع مختلفی می باشند که از آن جمله می توان به شبکه های تخت و شبکه های چلیک اشاره نمود.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر