طراحی مجتمع مسکونی

طراحی مجتمع مسکونی

طراحی مجتمع مسکونی باعث می شود تا  افراد از امکانات بیشتری استفاده نمایند و هزینه های کمتری نیز توسط آن ها پرداخت شود.

انواع طراحی مجتمع مسکونی

یکی از روش های طراحی مجتمع مسکونی مجموعه مولکولی می باشد که در این روش از مهندسی معماری امکان روشنایی و تهویه برای واحدها موجود می باشد. که در کل این نوع از معماری ساختمان مناسب نبوده و به صرفه نیز نمی باشند.

مجموعه خطی می تواند تراکم زیادی را در خود قرار دهد ولی فواصل کم بین آن ها باعث می شود از نظر آلودگی صدا مخصوصاً در فضای باز و حفظ محرمیت شما را دچارمشکل نماید. ولی این نوع از معماری ساختمان اگر به شکل صحیح و خطی طراحی شود می تواند به صرفه و سودمند باشد.

طراحی مجتمع مسکونی می تواند حول حیاطی مرکزی باشد که نوع دیگری از طراحی مجتمع مسکونی است و برای استفاده گروهی خاص قابل استفاده می باشد و فضای باز و فضای بازی برای کودکان در این میان تعبیه شده است. فرم های یاد شده به شکل ترکیبی نیز قابل اجرا می باشد. نوع ترکیبی طراحی مجتمع مسکونی باعث می شود تا مهندسی معماری به گونه ای انجام شود تا بتوان از حداکثر مزایای آن ها استفاده نمود و معایب آن ها را به حداقل رساند.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر