طراحی نما

طراحی نما

هنگامی که با یک ساختمان رو به رو می شوید اولین چیزی که به نظر شما خواهد آمد نمای ساختمان می باشد. نقشه نما باید به گونه ای طراحی شود که کسی که به ساختمان مراجعه می کند بتواند ارتباط با طراحی نما ساختمان برقرار نماید. نقشه نما باید به گونه ای حرفه ای طراحی شود تا به عنوان اولین فضایی که کاربر با آن روبرو می شود بتواند تاثیر مثبتی بر روی وی بگذارد. نقشه نما باید به لحاظ بصری به گونه ای طراحی شود که اصول طراحی نما در آن به درستی و بر اساس محل قرار گیری ساختمان در آن رعایت شده باشد.

نکات کلی برای طراحی نمای ساختمان

نقشه نما باید به گونه ای باشد که علاوه بر این که با محیط بیرون ارتباط برقرار می کند با فضای داخلی ساختمان نیز مرتبط باشد. نقشه نما در معماری ساختمان باید به گونه ای طراحی شود که چیز جدایی از فضای شهری بوده و علاوه بر آن از ایده های نوئی در آن استفاده شده باشد. در واقع نمای ساختمان نباید به گونه ای طراحی شود که خودش را جدا از سایر ساختمان فضای اطرافش به نمایش بگذارد. بلکه باید طراحی نما به گونه ای انجام شود که علاوه بر اینکه ظاهری زیبا از خود به نمایش می گذارد با فضای اطراف خود نیز هماهنگی داشته باشد و این ممکن نیست مگر با استفاده از دانش و اصول مهندسی معماری که یک مهندس با تجربه می تواند آن را پیاده سازی نماید.

استفاده از مصالح مناسب و ترکیب مناسب آن ها در طراحی نما

برای اجرای نمای ساختمان و پیاده سازی نقشه نما باید از جزئیات طراحی استفاده شود. هرچه از جزئیات بیشتری برای طراحی نما استفاده شود نقشه نما زیباتر خواهد بود. یکی از مواردی که باید در طراحی نمای ساختمان به آن توجه نمود استفاده از مصالح مناسب و ترکیب مناسب آن ها با هم می باشد. بنابراین در نقشه نما و طراحی نما باید مصالحی برای ترکیب با هم مورد انتخاب قرار بگیرند که با هم بیشترین تناسب را داشته باشند. نوع بافت و رنگ مصالح از مواردی می باشد که باید در نقشه نما مورد توجه قرار بگیرد.

سادگی در طراحی نمای ساختمان

در نقشه طراحی نما برای ساختمان های بلند نباید از مصالح زیادی به شکل ترکیبی به حدی استفاده نمود تا از زیبایی و سادگی نمای ساختمان کاسته شود و چنان چه از یک رنگ در طراحی نما ساختمان بلند استفاده شود می تواند نمای ساختمان را بسیار زیباتر نمایش دهد

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر