مشاوره فنی و مهندسی

هلدینگ ساختمانی بنیادین سازه پویان مجری و مشاوره فنی و مهندسی پروژه های ساختمانی و صنعتی در ایران در زمینه انواع خدمات مشاوره فنی و مهندسی نظیر طراحی داخلی ، نقشه ساختمان، نقشه نما ، مهندسی معماری ، معماری ساختمان، مهندسی سازه، سازه ساختمان، نقشه سازه، دفترچه محاسبات، نقشه محاسبات، برج باغ، نقشه برج، نقشه سوله، طراحی سوله ، سازه سوله، سوله سبک، سوله صنعتی فعالیت می کند.

مشاوره فنی و مهندسی حرفه ای

هلدینگ ساختمانی بنیادین سازه پویان با داشتن کارشناسان و متخصصان با تجربه اقدام به ارائه مشاوره فنی و مهندسی می کنند که دارای تجربه زیادی در زمینه مشاوره فنی و مهندسی و اجرای برای پرژه های بزرگ می باشند. به روز بودن دانش و آگاهی متخصصان و کارشناسان ما از خصوصیات بارز مجموعه سازه پویان بوده و سوابق اجرایی ما نشان از کارایی و تخصص این مجموعه دارد. دانش آموختگان رشته های فنی و مهندسی با داشتن ایده هایی نو و سازنده و با پایبندی به قواعد اخلاقی و حرفه ای سعی در ارائه مشاوره فنی و مهندسی در کلیه زمینه های ذکر شده می کنند.

هلدینگ ساختمانی بنیادین سازه پویان به شکل پیوسته برای ارائه بهترین مشاوره فنی و مهندسی برای انجام انواع پروژه ها  در کنار شما خواهد بود و هر مسئله ای که با کار شما در ارتباط باشد را در نظر می گیرد و تجزیه و تحلیل لازم را در این زمینه انجام می دهد.

خدمات مشاوره فنی و مهندسی

هلدینگ ساختمانی بنیادین سازه پویان در زمینه های گوناگون مشاوره فنی و مهندسی نظیر بررسی سال مالی پروژه، تامین نیاز برق و آب و دیگر نیازهایی از این قبیل پروژه و کنترل کیفیت را مورد بررسی قرار می دهد.

در راستای انجام بهتر وظایف یک شرکت مهندسی مشاوره فنی و مهندسی فدراسیون بین المللی و متمرکز بر صنعت ساخت و ساز بیانیه ای ارائه داده است که بر آن اساس شرکت مشاوره فنی و مهندسی باید بازرسی و نظارت و ارائه گزارش و طراحی تفضیلی و تهیه مدارک پیمان و هماهنگ کردن قراردادها و خدمات در حین ساخت و ارائه خروجی های پروژه را بر عهده خواهد داشت. 

1مجموع 3 محصول
1مجموع 3 محصول
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 10 کاربر