نظارت عالیه،نظارت کارگاهی

نظارت عالیه،نظارت کارگاهی

نظارت عالیه و نظارت کارگاهی مشتمل بر خدماتی است که در اینجا به آن ها اشاره می کنیم. استمرار نظارت به نوع و کیفیت اجرا و مصالحی که در پروژه به کار رفته است، تهیه گزارش هایی در زمان های مشخص و صادر کردن تاییدیه در مرحله های مختلف، اینکه پروژه در زمان های مشخص نسبت به چیزی که از قبل پیش بینی شده است در کجا قرار گرفته است و بررسی صورت وضعیت از سوی پیمانکار و هماهنگی با کارفرما در زمان اجرا و تحویل دادن طرح از خدمات نظارت کارگاهی محسوب می شود.

نظارت عالیه بر پروژه

نظارت عالیه نیز مشتمل بر خدمات برنامه ریزی و تعیین روش انجام کار و تحت کنترل داشتن پیشرفت کار است. در مرحله نظارت عالیه همچین طرح ها و نقشه ها بررسی شده و در صورت نیاز می توان پیشنهاداتی را برای تغییرات شاپ دراوینگ ارائه نمود. مشخصات هر طرح به گونه ای می باشد و باید دستورالعمل های طرح را بر آن اساس تهیه شود. نظارت عالیه بر پیمانکاران نیز از دیگر بخش های نظارت عالیه می باشد. نظارت و ارزیابی بر محل تامین تجهیزات و مصالح از دیگر بخش های نظارت عالیه بر پیمانکاران است. بازرسی دوره ای از کارگاه و بررسی مشخصات فنی  و هماهنگ بودن با کارفرما از دیگر بخش های نظارت عالیه است.

نحوه انتخاب ناظر نظام مهندسی

نظارت نظام مهندسی نیز در چهار رشته به مهندسین نظام مهندسی ارجاع می شود. انتخاب مهندس ناظر برای نظارت مهندسی توسط قوانینی انجام می شود که توسط سازمان نظام مهندسی تعیین شده است. نظارت عالیه ساختمان باید بر اساس قوانین ساختمانی و شهرسازی و مقررات ملی بر روی ساختمان ها انجام شود. در نظارت عالیه ساختمانی چنان چه تخلفی مشاهده شود باید به مسئولین ذیربط اعلام شود.

خدمات عالیه مشاور نیز از دیگر خدماتی است که توسط سایت هلدینگ ساختمانی بنیادین سازه پویان انجام می شود.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر