نقشه فاز دو

نقشه فاز دو

     در شهر تهران جهت پروژه های ساختمانی با بنای بالای 1500 مترمربع ضرورت دارد که نقشه فازدو توسط یک شرکت ذیصلاح بنیادین سازه پویان تهیه شده و برای کنترل و بررسی به سازمان نظام مهندسی استان تهران ارسال گردد.

    روش کار به اینصورت است که پس از نهایی شده نقشه فاز یک در سامانه شهرداری و صدور فیش عوارض و پرداخت توسط مالک نقشه فازدو چهار رشته شامل طراحی سازه طراحی معماری طراحی برق و مکانیک تهیه شده توسط مشاور در سامانه نظام مهندسی اپلود می شود، سپس بررسی و اشکالات نقشه به صورت جزیی و کلی در تطابق بایکدیگر اعلام می گردد و مشاور پس از رفع ایرادات مجددا نقشه ها رااپلود می نماید.در صورتی که نقشه ها ایرادی نداشته باشند مالک می تواند پس از انتخاب مجری ذیصلاح و ناظر صدور پروانه خود رانهایی نماید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر