پروژه های تکمیل شده

1مجموع 10 پروژه
پروژه مهندس کیانی

پروژه مهندس کیانی

کارفرما: مهندس کیانی - موقعیت: منطقه5 - تکمیل شده - مسکونی - متراژ: 5000 متر مربع
پروژه آقای رضایی

پروژه آقای رضایی

کارفرما:آقای رضایی - موقعیت: منطقه2 ،خ طرشت - تکمیل شده - مسکونی - متراژ: 2500 متر مربع
برج باغ حقیقت

برج باغ حقیقت

برج باغ حقیقت -کارفرما: مهندس سلطان پناه - موقعیت: منطقه 4 ، لویزان- تکمیل شده - مسکونی - متراژ: 15.000 متر مربع
ساختمان سام پاسداران

ساختمان سام پاسداران

کارفرما: شرکت بازرگانی همقدم (سامسونگ) -اداری تجاری - موقعیت: منطقه 4 - متراژ: 15000 متر مربع
پروژه آقای قربانی

پروژه آقای قربانی

کارفرما: پروژه آقای قربانی - موقعیت: منطقه5 - تکمیل شده - مسکونی - متراژ: 5000 متر مربع
پروژه مهندس شفیعی

پروژه مهندس شفیعی

کارفرما: مهندس شفیعی - موقعیت: منطقه2 - تکمیل شده - مسکونی، تجاری - متراژ: 7000 متر مربع
مهندس فرشاد بخت

مهندس فرشاد بخت

کارفرما: مهندس فرشاد بخت - موقعیت: منطقه 5 - تکمیل شده - مسکونی - متراژ: 7000 متر مربع
پروژه آقای زاهد خادمی

پروژه آقای زاهد خادمی

کارفرما: آقای زاهد خادمی - موقعیت: منطقه 14 - تکمیل شده - مسکونی - متراژ: 1500 متر مربع
پروژه بانک انصار

پروژه بانک انصار

کارفرما: بانک انصار - موقعیت: منطقه 1 - تکمیل شده - مسکونی - متراژ: 10.000 متر مربع
1مجموع 10 پروژه
10 / 10
از 1 کاربر